bookteb.com

فروشگاه جامع کتاب پزشکی

bookteb.com

فروشگاه جامع کتاب پزشکی

 • ۰
 • ۰

علوم پزشکی و بالاخص هماتولوژی نیز از این قضیه مستثنی نیست و با گذشت زمان هرروز اندکی بر دانسته های ما که به خیال خودمان ذنیایی تغییر است افزوده است.

بدین جهت به روز نمودن منابع و مراجعی که دانشجویان بدان دسترسی داشته و به عنوان منابع درسی و برای ورود به مقاطع بالاتر استفاده میکنند امری غیر فابل انکار است.

6ostad

مولف شعبان علیزاده ,مهدی آزاد ،سیدهادی موسوی،نادر وظیفه‌شیرانی , مهدی عدالتی
انتشارات کتاب میر

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را درآدرس بار مرور گر خود کپی کنید
https://bookteb.com/book/book/328-practical-hematology-6-master
 • یوسف شفیعی
 • ۰
 • ۰

فصل اول: مواد آزمون عمومی

فصل دوم: مواد آزمون تخصصی

فصل سوم: جدیدترین سوالات آزمون های عمومی و تخصصی برگزار شده (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

این مجموعه با تلاش و تحقیق شبانه روزی مؤلف و با بهره گیری از اساتید انشگاه و کارشناسان مجرب 

گردآوری شده است.

lg_a1126_727058

رای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را در آدرس بار مرور گر خود کپی کنید:


https://bookteb.com/book/book/323-dervish-nursing-employment-tests
 • یوسف شفیعی
 • ۰
 • ۰

اصول طب داخلی هاریسون 2015 ، بیماری های عفونی ویروسی تک یاخته / ایدز / کرم

به همراه مطالب سایت ، ویراستار : دکتر علی اسد الهی امین

با مقدمه و تحت نظارت : دکتری علیرضا یلدا

کتاب حاضر ترجمه کتاب هاریسون 2015 بخش بیماری های عفونی ویروسی تک یاخته /ایدز / کرم می باشد .مطالعه این کتاب را به دانشجویان علوم پزشکی در سطوح مختلف و حتی عموم مردم توصیه می کنیم . تصاویر و جداول مختلفی که دراین کتاب وجود دارد به درک مطالب می کند


untitl65656ed

مولف دل لونگو ، دنیس کاسپر ، لاری جمسون ، آنتونی فاوسی
انتشارات اندیشه رفیع

رای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را در آدرس بار مرور گر خود کپی کنید:
https://bookteb.com/book/book/293-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-2015-%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C


 • یوسف شفیعی
 • ۰
 • ۰

اصول طب داخلی هاریسون 2015 ، هماتولوژی ویرایش نوزدهم 2015

زیرنظر: دکتر بابک بهار

ویراستار : عاصفه عباس زاده

فهرست مطالب

بخش دهم : تغییرات خونی

بخش دوم : اختلالات خونسازی

بخش سوم : اختلالات هموستاز

unti8484848tled

مولف دل لونگو ، دنیس کاسپر ، لاری جمسون ، آنتونی فاوسی
انتشارات ارجمند

رای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را در آدرس بار مرور گر خود کپی کنید:

https://bookteb.com/book/book/292-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-2015-%D8%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
 • یوسف شفیعی
 • ۰
 • ۰

درمان با گیاهان دارویی به انضمام نسخه های گیاهی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو

فهرست مطالب

آئروفاژی ، بلع هوا ، هوا خوری 

آب آوردن Hydropisise

آب سبز چشم

آب سیاه چشم ، گلوکوم

آب مروارید cataracte

آبریزش چشم

آبریزش دهان (سیلان بزاق)

آبسه Abces

untitlepopopopd

مولف محمد جواد شیرازی
انتشارات پرستش

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را در آدرس بار مرور گر خود کپی کنید:
https://bookteb.com/book/book/262-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C

 • یوسف شفیعی
 • ۰
 • ۰

فیزیک پزشکی دکتری همراه با پاسخنامه تشریحی ، مجموعه سوالات 10 سال اخیر آزمون های دکتری رشته فیزیک پزشکی

برگزاری آزمون های ورودی دکتری تخصصی فیزیک پزشکی و رقابت فشرده در این آزمون ها و هم چنین کمبود پاسخنامه و منابع مشخص برای راهنمایی داوطلبین اینجانب رابر آن داشت به جمع آوری و نگارش پاسخنامه تشریحی با ذکر منابع دقیق سوالات اقدام نماییم .

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) - سال تحصیلی 83 - 84

سوالات 

پاسخنامه 

 

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) - سال تحصیلی 84 - 85

سوالات 

پاسخنامه 

 

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) - سال تحصیلی 87 - 86

سوالات 

پاسخنامه 

 

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) - سال تحصیلی 87 - 88

سوالات 

پاسخنامه 

 

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) - سال تحصیلی 88 - 89

سوالات 

پاسخنامه 

....

untitluhhued

مولف سید سلمان ذکریایی ، حمید شرینی
انتشارات گروه تالیفی دکترخلیلی

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را در آدرس بار مرور گر خود کپی کنید:
https://bookteb.com/book/book/261-iqb-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C


 • یوسف شفیعی
 • ۰
 • ۰

فهرست

بخش اول :

پیش گفتاری درباره امواج الکترومغناطیسی

بخش دوم :
امواج مکانیکی فراصوت یا اولتراسوند و کاربرد پزشکی آن

بخش سوم :

جریان های برق پربسامد و گرمای ژرفی ، دیاترمی

بخش چهارم :

رادیواکتیو و پزشکی هسته ای 

بخش پنجم :

پرتورونتگن و رادیولوژی

...

untiddadadtled

مولف عباس تکاور
انتشارات آییژ

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را در آدرس بار مرور گر خود کپی کنید:
https://bookteb.com/book/book/248-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85
 • یوسف شفیعی
 • ۰
 • ۰

فهرست مطالب 

فصل اول : آب الکترولیت ها و ماکرومولکول های حیاتی

فصل دوم : برهمکنش لیگاند - ماکرومولکول و سینتیک آنزیمی

فصل سوم : بیوترمودینامیک

فصل چهارم : لیپیدها و بیوفیزیک غشاء های زیستی

فصل پنجم : بیومکانیک و بیوانرژتیک

فصل ششم : بیوفیزیک پرتوهای یونساز

فصل هفتم : بیوفیزیک پرتوهای غیریونساز

فصل هشتم : میکروسکوپ ها

untiiitled

مولف آزاده حکمت ، صبورا اشکوریان ، جلیل بدراقی
انتشارات جهاد دانشگاهی

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را در آدرس بار مرور گر خود کپی کنید:
https://bookteb.com/book/book/246-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D9%88%D9%85
 • یوسف شفیعی
 • ۰
 • ۰

آمادگی برای زبان انگلیسی آزمون دستیاری دندان پزشکی چاپ چهارم

اهمیت فراگیری زبان امنگلیسی در تمام علوم و به ویژه شاخه های مختلف علوم پزشکی برکسی پوشیده نیست .

به ویژه اینکه برای بهره مندی از کتب مرجع ، اشنایی کافی با این زبان بین المللی ضروری می باشد.

از طرف دیگر با گنجانده شدن سوالات درس زبان در آزمون دستیاری دندانپزشکی از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی فقدان یک رفرنس جامع برای این درس شدیدا به چشم می آمد .

از سوی دیگر نهوه طرح سوالات سال های اخیر زبان به گونه ای بوده است که به درستی ، دایره لغات خاصی از واژگان FORMAL را مدنظر قرار داده است .
این کتاب به نویسندگی دکتر احمد بهروزیان و نشر شایان نمودار شامل 66 unit و 12 word trap و 10 exam برای علاقه مندان به  آزمون دستیاری دندانپزشکی مناسب می باشد 

unllooltitled

مولف احمد بهروزیان
انتشارات شایان نمودار

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را درآدرس بار مرور گر خود کپی کنید
https://bookteb.com/book/book/232-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
 • یوسف شفیعی
 • ۰
 • ۰

DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی زبان چاپ دوم

شامل 20 آزمون همراه با پاسخنامه ، این کتاب شامل 400 تست و پاسخ تشریحی آنها می باشد . در این مجموعه تلاش براین بوده که واژگان کلیدی مورد نیاز برای آزمون دستیاری گردآوری شود . از این رو در پایان هرآزمون  تعدادی از این واژگان به همراه ترجمه فارسی آورده شده است .

untitlelplpd


مولف آرزو پزشکفر ، احسان اثنا عشری
انتشارات شایان نمودار

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را درآدرس بار مرور گر خود کپی کنید
https://bookteb.com/book/book/231-ddq-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
 • یوسف شفیعی